Undervisningar

Våra undervisningar

 

Göteborgs Yogaförening erbjuder undervisning i Yoga, tantra och meditation, ledd av erfarna lärare från Atmanfederation. Kurserna balanserar lärandet av praktiskta metoder och teoretisk kunskap för att ge en djup förståelse av yoga och av sig själv. Undervisningen sker veckovis och studenten fortsätter att fördjupa sig år för år tillsammans med sin årsgrupp.

Tantra


Studera livets bakomliggande strukturer genom den tantriska traditionen. Praktisk hathayoga kompletterar det teoretiska materialet.

Meditation

 

Lär dig förstå och kontrollera sinnets rörelser.

Vår meditationskurs går till djupet med meditation som konst och vetenslap.

Yoga

 

Studera esoterisk yoga från grunden!

Praktiska tekniker kompletteras med teoretiskt material om vår subtila anatomi, diet och myckt met.

Yoga

 

Antingen du redan känner till yoga eller bara är nyfiken kommer du hos oss få möjlighet att gå i djupet med din yogapraxis. Vi utgår från klassisk yoga och Patanjalis Yoga Sutras. Första året lär du dig främst Hatha Yoga, kroppens subtila struktur och yogans första steg – yama, niyama och asana. Dessutom ingår grundläggande tekniker för fokus, utrensning och självkännedom tillsammans med vägledning kring kost och hälsa från ett yogiskt perspektiv.

 

Kursen fortsätter sedan vidare med de huvudsakliga övriga yogaformerna rajayoga, layayoga, bhaktiyoga, karmayoga och yogans mer avancerade steg; pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och samadhi.

 

Upplägg


Yogan är både för dig som är helt ny och nyfiken på yoga och för dig som kan yoga men söker fördjupning.  På yogakursen träffas vi varje vecka för att praktisera tillsammans. Därutöver ger kursen veckovis ny teori och samtal om de utmaningar som yogan kan bjuda på. Vid varje kurstillfälle ges en ny teknik eller metod ur den yogiska traditionen. På så sätt får man inom några år kunskap och erfarenhet av en stor mängd olika tekniker ur de lika yogaformerna. Det utmärker oss att vi undervisar i en mängd olika yoga former – det integrala yogasystemet – men också att vi lägger vikt på de bakomliggande och ofta dolda – de esoteriska – aspekterna av yoga.

Årskurser och initieringar


Då man hela tiden får nya tekniker och insikter blir våra undervisningar som en skolgång, där den ena årskursen bygger på vad man har lärt sig i föregående. Det första årets yoga avslutas med en initiering i laya yoga. Därefter stängs årskursen för nya deltagare och man fortsätter sin resa vidare in i yogan som en självständig grupp. Nya elever påbörjar istället en ny årskurs, från början.

 

Praktik och teori


Ett yogapass hos oss  innehåller både gemensam yogapraxis och teori i yogans grundelement och de yogiska tekniker vi använder. Den praktiska delen består av en uppvärmningsfas – där vi väcker kroppens uppmärksamhet – varefter själva praxis följer med kroppsställningar (asanas). Yogapasset avslutas med djupgående yogisk avslappning.

 

Under den teoretiska delen framläggs förklaringar av asanas eller andra grundläggande delar av yogatraditionen, tex rörande diet, sömn och livsstil. Samtal och vägledning är viktigt och du har som yogaelev på kursena i Kungsbacka alltid möjlighet att lufta dina frågor eller funderingar, antingen under kurstillfället eller vid ett privat samtal med läraren.

 

I Vallda


Yogakursen ges på Färjås Yogaretreats utanför Kungsbacka.

Tantra

 

Idag pratas mycket om tantra, men vad är det egentligen? Ofta förbinds tantra med erotik, men det är väldigt mycket mer! Ordet tantra betyder varp, förstått som de bakomliggande trådar på vilka livet mönster vävs.


 

Vad är tantra?


Tantra är förmågan att möta livet ansikte mot ansikte och kunna navigera fritt, i samspel med de bakomliggande principerna. Att kontrollera energier genom att smälta samman med dem, utan att begränsa dem. Kärlekens principer gäller inte bara erotiken, utan hela livets mångfald av gudomlig lek mellan medvetande och energi, manligt och kvinnligt, sol och måne.Tantra ger dig redskap att extatiskt kontemplera livets symfoni utan att fångas i illusionernas spel.Upplägg


Vår undervisning utmärks av balansen mellan teori och praktik. Varje vecka bjuder både på nytt skriftligt material, förklaringar och gemensam yogapraxis.


Vi träffas veckovis för att praktisera tillsammans, lära nya tekniker och komma djupare i de bakomliggande principerna.


 

Årskurser och initieringar


Undervisningen rör sig hela tiden vidare, så man tredje året gör helt andra saker än det första eller det femte. Man bygger vidare på det man tidigare har lärt och med tiden integrerar i sin vardag. Det blir alltså som en slags skolgång med årskurser. där den ena årskursen bygger på vad man har lärt sig i föregående. Det första årets yoga avslutas med en initiering i laya yoga. Därefter stängs årskursen för nya deltagare och man fortsätter sin resa vidare in i yogan som en självständig grupp. Nya elever påbörjar istället en ny årskurs, från början.

 

Internationell undervisning


Som elev på skolan kan du utan extra kostnad få undervisning på alla yogaskolor knutna till International Federation of Yoga and Meditation ATMAN. I Sverige finns vi idag i Stockholm, Malmö och Karlskrona, men besök oss gärna även på våra stora centra i Berlin, London, Budapest, Bukarest och inte minst Köpenhamn!


 

Vägledning


Samtal och vägledning är viktigt för oss och som elev på våra yoga-, mediations- eller tantrakurser har du alltid möjlighet att komma med frågor och funderingar direkt till till läraren. Försök fånga läraren före eller efter undervisningen eller ring.


 

Man känner trädet på sina frukter! Är du nyfiken så kom förbi och prova på!


 

 

Första året


På första året kartlägger vi hela den mänskliga energistrukturen och får ett grundläggande ramverk för att börja förstå varför vi är som vi är och ser världen som vi gör. Denna självmedvetenhet utgör basen för vidare självutveckling och förståelse inom tantra.


Chakra Saddhana


Genom att gå i djupet med chakrasystemet, där vi studerar varje chakra och medvetandenivån som karaktäriserar det, i 6-7 veckor vardera bygger vi en förståelse för vår strukturs olika nivåer, från den fysiska kroppen till våra mer förfinade subtila kroppar (koshas). Vi lär oss yogatekniker för att väcka de olika chakran för att få direkt erfarenhet av vårt medvetandes olika nivåer.

Modul 1: Grundläggande principer och tantriska metoder.

Modul 2: Vital livsenergi & och muladhara chakra

Modul 3: Sexualitet, kreativitet och swadhisthana chakra

Modul 4: Viljestyrka, medveten självutveckling och manipura chakra

Modul 5: Att leva från hjärtat, emotionell balans och anahata chakra

Modul 6: Intuition, minne, högre perception och Vishuddha chakra

Modul 7: Det mentalas kraft, meditation och ajna chakra

"Tantra är för mig framförallt ett stöd och en inspiration till att se mina mönster - vanor, rädslor och motstånd - med nya ögon. En lektion ger mig ofta en stark känsla av gemenskap och samhörighet och nya krafter att möta vardagen på ett sätt som hjälper mig att växa där jag kan utvecklas som mest. Det är en spännande blandning mellan obehaget i att hela tiden möta sina inre motstånd och rädslor, och samtidigt glädjen i att hela tiden få möjligheten att växa bortom dom"

Meditation

 

Meditation är kanske den svåraste och högsta formen av yoga. Vi lägger ifrån oss det fysiskas välkända möjligheter, för att ge oss helt i kast med det inre, det subtila, det svårfångade men grundläggande i varat - medvetandet självt.

 

Att kontrollera uppmärksamheten


Meditationens redskap är uppmärksamheten, det riktade medvetandet. När vår meditation lider av "dålig" uppmärksamhet, så är det snarare vår oförmåga att samla och styra uppmärksamheten som är problemet, inte uppmärksamheten själv. Precis som laser är vanligt ljus, fast samlat och riktat. Det får då häpnadsväckande kvaliteter som radikalt skiljer sig helt från det spridda och fritt reflekterande dagsljuset.

 

Under undervisningen i meditation som konst och vetenskap erbjuds du praktiska och teoretiska redskap att förstå och utveckla din meditation. Stor vikt läggs på att utveckla din förmåga att rikta och samla uppmärksamheten, som redskap för meditation. Dessutom erbjuds olika traditionella tantriska och yogiska tekniker, både för att utveckla fokuseringsförmågan (dharana) och att fördjupa sig i egentlig meditation (dhyana). Vi kommer också komma in på olika former av sammansmältning med varat, som meditationens mål (samadhi).

 

Kursens innehåll


Denna grundkurs vänder sig till alla som vil få ett samlad och praktisk förståelse av meditation och svar på frågor som:

-vad är medvetande och uppmärksamhet?

-vad är medvetande och energi?

-vad styr uppmärksamhetens rörelser?

-vad är målet med meditation?

-vad är meditation som process?

-hur lär jag sinnet att låta mig meditera?

-hur bygger jag en meditationspraxis, steg för steg?

 

Begreppsförståelse


Dessutom kommer du få djupgående förståelse av traditionella tekniker och begrepp som:

*pratyahara/dharana/dhyana/samadhi

*samyama

*vijnana

*bauda jnana

*shambhavi mudra

*tantrisk meditation

*förståelse för meditationsprocessen utifrån chakrasystemet

 

Intresserad?


Lämna din emailadress så påminner vi dig när kursen anonseras.

Priser och Praktiskt

 

 

Adresser


Tantra - MOVERI, Järntorgsgatan 12-14 våning 5, Göteborg

Yoga - Färjås Yogaretreats, färjåsvägen 60, Vallda

Meditation - Annonseras med kursen

 

Priser


Helår (40 ggr) - 3900 kr

Hösttermin (16 ggr) - 1900

Månad (4 ggr) - 550 kr

Drop in - 150 kr

Prova på - 80 kr

 

Studera utomlands


Som elev på skolan kan du utan extra kostnad få undervisning på alla yogaskolor knutna till International Federation of Yoga and Meditation ATMAN. I Sverige finns vi idag i Stockholm, Malmö och Karlskrona, och du kan också gärna besöka oss på våra stora centra i Berlin, London, Budapest, Bukarest och inte minst Köpenhamn!

 

Medlemskap i Göteborgs Yogaförening


Kursavgiften ger medlemskap i Göteborgs Yogaörening och erbjudanden att medverka på retreats och workshops till rabaterat pris. Alla medlemmar på yoga, tantra och meditationskurserna har dessutom rätt att delta på de andra kurserna utan extra kostnad, i mån av plats.

Anmälan och frågor

För kursanmälan och frågor - ring Konrad på 0700 06 24 88

eller kontakta oss via formulären nedan

 
 
 
 

Göteborgs Yogaförening tel: 0700 06 24 88