Undervisningar

Vår undervisning

 

Göteborgs Yogaförening NATHA erbjuder undervisning i esotyerisk yoga, tantra och meditation, med av erfarna lärare från Atmanfederation. Kurserna balanserar praktiska metoder och teoretisk kunskap, för att ge dig en djup förståelse av yoga och dess roll i livet. Undervisningen byggs i moduler på 5-6 veckor, och som elev fördjupar du dig allt mer, år för år, tillsammans med din årsgrupp.

Tantra


Studera livets bakomliggande strukturer genom esoterisk tantrayoga. Praktisk hathayoga kompletterar det teoretiska materialet.

Yoga

 

Studera esoterisk yoga från grunden!

Praktiska tekniker kompletteras med teoretiskt material om vår subtila anatomi, diet och myckt met.

Meditation

 

Lär dig förstå och kontrollera sinnets rörelser.

Vår meditationskurs går i djupet med meditation som konst och vetenslap.

Esoterisk yoga

 

Göteborgs Yogaförening erbjuder yogaundervisning på Färjås Yogaretreats i Vallda.

 

Antingen du redan känner till yoga eller bara är nyfiken kommer du hos oss få möjlighet att gå i djupet med din yogapraxis. Vi utgår från klassisk yoga och Patanjalis yogasutror. Första året lär du dig främst hathayoga, kroppens subtila struktur och yogans första steg – yama, niyama och asana. Dessutom ingår grundläggande tekniker för fokus, utrensning och självkännedom tillsammans med vägledning kring kost och hälsa från ett yogiskt perspektiv.

 

Kursen fortsätter sedan vidare med de huvudsakliga övriga yogaformerna rajayoga, layayoga, bhaktiyoga, karmayoga och yogans mer avancerade steg; pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och samadhi.

 

Upplägg

Vår undervisning i esoterisk yoga är både för dig som är helt ny och nyfiken på yoga och för dig som kan din yoga och nu söker fördjupning.  På yogakursen träffas vi varje vecka för att praktisera tillsammans. Därutöver ger kursen veckovis ny teori och samtal om de utmaningar som yogan kan bjuda på. Vid varje kurstillfälle ges en ny teknik eller metod ur den yogiska traditionen. På så sätt får man inom några år kunskap och erfarenhet av en stor mängd olika tekniker ur de lika yogaformerna. Det utmärker oss att vi undervisar i en mängd olika yoga former – det integrala yogasystemet – men också att vi lägger vikt på de bakomliggande och ofta dolda – de esoteriska – aspekterna av yoga.

Årskurser och initieringar

Då man hela tiden får nya tekniker och insikter blir våra undervisningar som en skolgång, där den ena årskursen bygger på vad man har lärt sig i föregående. Det första årets yoga avslutas med en initiering i laya yoga. Därefter stängs årskursen för nya deltagare och man fortsätter sin resa vidare in i yogan som en självständig grupp. Nya elever påbörjar istället en ny årskurs, från början.

 

Praktik och teori

Ett yogapass hos oss  innehåller både gemensam yogapraxis och teori i yogans grundelement och de yogiska tekniker vi använder. Den praktiska delen består av en uppvärmningsfas – där vi väcker kroppens uppmärksamhet – varefter själva praxis följer med kroppsställningar (asanas). Yogapasset avslutas med djupgående yogisk avslappning.

 

Under den teoretiska delen framläggs förklaringar av asanas eller andra grundläggande delar av yogatraditionen, tex rörande diet, sömn och livsstil. Samtal och vägledning är viktigt och du har som yogaelev på kursena i Kungsbacka alltid möjlighet att lufta dina frågor eller funderingar, antingen under kurstillfället eller vid ett privat samtal med läraren.

 

Tid och plats

Yogaundervisningen erbjuds torsdagar i Vallda.

Torsdagar kl 18.00-20.00 på Färjås Yogaretreats i Vallda, utanför Kungsbacka


Esoterisk tantrayoga

 

Idag pratas mycket om tantra, men vad är det egentligen? Ofta förbinds tantra med erotik, men det är väldigt mycket mer! Ordet tantra betyder varp, förstått som de bakomliggande trådar på vilka livet mönster vävs.

 

Vad är tantra?

Tantra är förmågan att möta livet ansikte mot ansikte och kunna navigera fritt, i samspel med de bakomliggande principerna. Att kontrollera energier genom att smälta samman med dem, utan att begränsa dem. Kärlekens principer gäller inte bara erotiken, utan hela livets mångfald av gudomlig lek mellan medvetande och energi, manligt och kvinnligt, sol och måne.

 

Tantra ger dig redskap att extatiskt kontemplera livets symfoni utan att fångas i illusionernas spel.

 

Upplägg

Vår undervisning utmärks av balansen mellan teori och praktik. Varje vecka bjuder både på nytt skriftligt material, förklaringar och gemensam yogapraxis.

Vi träffas veckovis för att praktisera tillsammans, lära nya tekniker och komma djupare i de bakomliggande principerna.

 

Årskurser och initieringar

Undervisningen rör sig hela tiden vidare, så man tredje året gör helt andra saker än det första eller det femte. Man bygger vidare på det man tidigare har lärt och med tiden integrerar i sin vardag. Det blir alltså som en slags skolgång med årskurser. där den ena årskursen bygger på vad man har lärt sig i föregående. Det första årets yoga avslutas med en initiering i laya yoga. Därefter stängs årskursen för nya deltagare och man fortsätter sin resa vidare in i yogan som en självständig grupp. Nya elever påbörjar istället en ny årskurs, från början.

 

Internationell undervisning

Som elev på skolan kan du utan extra kostnad få undervisning på alla yogaskolor knutna till International Federation of Yoga and Meditation ATMAN. I Sverige finns vi idag i Stockholm, Malmö och Karlskrona, men besök oss gärna även på våra stora centra i Berlin, London, Budapest, Bukarest och inte minst Köpenhamn!

 

Vägledning

Samtal och vägledning är viktigt för oss och som elev på våra yoga-, mediations- eller tantrakurser har du alltid möjlighet att komma med frågor och funderingar direkt till till läraren. Försök fånga läraren före eller efter undervisningen eller ring.

 

Man känner trädet på sina frukter! Är du nyfiken så kom förbi och prova på!

 

Tid och Plats

Undervisningen första året i esoterisk tantrayoga ges i Göteborg på MOVERI - Järntorgsgatan 12-14, våning 5.

Tisdagar kl 18.30 - 21.30

 

 

Första året

På första året kartlägger vi hela den mänskliga energistrukturen och får ett grundläggande ramverk för att börja förstå varför vi är som vi är och ser världen som vi gör. Denna självmedvetenhet utgör basen för vidare självutveckling och förståelse inom tantra.


Chakra Sadhana

Genom att gå i djupet med chakrasystemet, där vi studerar varje chakra och medvetandenivån som karaktäriserar det, i 6-7 veckor vardera bygger vi en förståelse för vår strukturs olika nivåer, från den fysiska kroppen till våra mer förfinade subtila kroppar (koshas). Vi lär oss yogatekniker för att väcka de olika chakran för att få direkt erfarenhet av vårt medvetandes olika nivåer.

Modul 1: Grundläggande principer och tantriska metoder.

Modul 2: Vital livsenergi & och muladhara chakra

Modul 3: Sexualitet, kreativitet och swadhisthana chakra

Modul 4: Viljestyrka, medveten självutveckling och manipura chakra

Modul 5: Att leva från hjärtat, emotionell balans och anahata chakra

Modul 6: Intuition, minne, högre perception och Vishuddha chakra

Modul 7: Det mentalas kraft, meditation och ajna chakra

"Tantra är för mig framförallt ett stöd och en inspiration till att se mina mönster - vanor, rädslor och motstånd - med nya ögon. En lektion ger mig ofta en stark känsla av gemenskap och samhörighet och nya krafter att möta vardagen på ett sätt som hjälper mig att växa där jag kan utvecklas som mest. Det är en spännande blandning mellan obehaget i att hela tiden möta sina inre motstånd och rädslor, och samtidigt glädjen i att hela tiden få möjligheten att växa bortom dom"

Meditation

 

Meditation är kanske den svåraste och högsta formen av yoga. Vi lägger ifrån oss det fysiskas välkända möjligheter, för att ge oss helt i kast med det inre, det subtila, det svårfångade men grundläggande i varat - medvetandet självt.

 

Att kontrollera uppmärksamheten

Meditationens redskap är uppmärksamheten, det riktade medvetandet. När vår meditation lider av "dålig" uppmärksamhet, så är det snarare vår oförmåga att samla och styra uppmärksamheten som är problemet, inte uppmärksamheten själv. Precis som laser är vanligt ljus, fast samlat och riktat. Det får då häpnadsväckande kvaliteter som radikalt skiljer sig helt från det spridda och fritt reflekterande dagsljuset.

 

Under undervisningen i meditation som konst och vetenskap erbjuds du praktiska och teoretiska redskap att förstå och utveckla din meditation. Stor vikt läggs på att utveckla din förmåga att rikta och samla uppmärksamheten, som redskap för meditation. Dessutom erbjuds olika traditionella tantriska och yogiska tekniker, både för att utveckla fokuseringsförmågan (dharana) och att fördjupa sig i egentlig meditation (dhyana). Vi kommer också komma in på olika former av sammansmältning med varat, som meditationens mål (samadhi).

 

Kursens innehåll

Denna grundkurs vänder sig till alla som vil få ett samlad och praktisk förståelse av meditation och svar på frågor som:

-vad är medvetande och uppmärksamhet?

-vad är medvetande och energi?

-vad styr uppmärksamhetens rörelser?

-vad är målet med meditation?

-vad är meditation som process?

-hur lär jag sinnet att låta mig meditera?

-hur bygger jag en meditationspraxis, steg för steg?

 

Begreppsförståelse

Dessutom kommer du få djupgående förståelse av traditionella tekniker och begrepp som:

*pratyahara/dharana/dhyana/samadhi

*samyama

*vijnana

*bauda jnana

*shambhavi mudra

*tantrisk meditation

*förståelse för meditationsprocessen utifrån chakrasystemet

 

Tider

Undervisningen i meditation ges i Göteborg på MOVERI - Järntorgsgatan 12-14, våning 5.

Torsdagar, kursstart under hösten

Priser och Praktiskt

 

 

Adresser

Göteborg - MOVERI, Järntorgsgatan 12-14 våning 5, Göteborg

Vallda - Färjås Yogaretreats, Färjåsvägen 60, Vallda

 

Priser

Helår (40 ggr) - 4.700 kr

Vårtermin (24 ggr) - 3.300 kr

Hösttermin (16ggr) - 2.300 kr

Månad (4 ggr) - 690 kr

Drop in - 200 kr

Prova på (första gången) - 100 krDu som följer t.ex. yogaundervisningen erbjuds även tantra till halva priset.

 

Tider för förstaårs elever

Esoterisk yoga i Vallda - Torsdagar kl 18.00 - 20.00

Esoterisk tantrayoga i Göteborg - Tisdagar kl 18.30 - 21.30

Meditation (online) - kursstart senare i höstBetalning

Betalning av kursavgift och drop in kan göras till bankgiro

755-3068. Kort och kontant går också bra på plats.

Anmälan

Anmälan gör du genom formuläret nedan, eller per telefon till Konrad 0700 06 24 88. Det går också bra att komma på något av våra kurstillfällen och göra din anmälan på plats, med risk för att gruppen är full :) 

 

Studera utomlands

Som elev på skolan kan du utan extra kostnad få undervisning på alla yogaskolor knutna till International Federation of Yoga and Meditation ATMAN. I Sverige finns vi idag i Stockholm, Malmö och Karlskrona, och du kan också gärna besöka oss på våra stora centra i Berlin, London, Budapest, Bukarest och inte minst Köpenhamn!

 

Medlemskap i Göteborgs Yogaförening

Kursavgiften ger medlemskap i Göteborgs Yogaörening och erbjudanden att medverka på retreats och workshops till rabaterat pris. Alla medlemmar på yoga, tantra och meditationskurserna har dessutom rätt att delta på de andra kurserna utan extra kostnad, i mån av plats.

Anmälan och frågor

För kursanmälan och frågor - ring Konrad på 0700 06 24 88

eller kontakta oss via formulären nedan